SPORTSPREEKUUR BREAKPOINT’83
ledere laatste woensdag van de maand van 20.00-21.00 uur  op het sportpark van T.V. Breakpoint83.

Aankomende woensdag, 27 september 2023, kunt u weer gebruik maken van het sportspreekuur. U kunt zonder afspraak binnen lopen.

“Het is mijn passie om sporters snel te kunnen helpen!’
ledere laatste woensdag van de maand van 20.00 tot 21.00 ben ik op het sportpark aanwezig voor het sportspreekuur. Het spreekuur is uitsluitend bedoeld als korte screening van uw klacht. Aan de hand van een screening kan ik inschatten of u nader onderzocht dient te worden of dat advisering volstaat. Deze screening zal voor iedere sporter of begeleider binnen de club gratis worden aangeboden.”

Asrid Groeneveld, Medifit Oss

Dit sportspreekuur is bedoeld om een snelle screening mogelijk te maken voor blessures die zijn ontstaan na het sporten of bij reeds bestaande klachten. Het werken op locatie kan drempelverlagend werken voor spelers, waardoor er een snellere diagnosestelling gewaarborgd kan worden.  Het spreekuur is uitsluitend bedoeld als korte screening van de klacht. Aan de hand van de screening kan de fysiotherapeut beslissen of de sporter nader onderzocht dient te worden of dat advisering volstaat. Deze screening zal voor iedere sporter of begeleider binnen de club gratis worden aangeboden.

Vooraf aanmelden voor het spreekuur is niet nodig. Er is sprake van een inloop mogelijkheid. De fysiotherapeut streeft ernaar om elke cliënt die zich aanmeldt te woord te staan en te screenen. Mocht dit gezien omstandigheden als drukte en tijd niet mogelijk zijn, dan zal de therapeut de contactgegevens van de persoon opnemen en binnen 2 dagen contact met hem/haar opnemen voor een nieuwe afspraak. De behandeling op de praktijk zal ten koste gaan van de individuele zorgverzekering. Kinderen onder de 18 jaar zijn altijd verzekerd.

Loop binnen!

Loop niet te lang rond met klachten. Soms kan een passend advies klachten op lange termijn voorkomen!

Korte lijnen

Mocht een afspraak met een fysiotherapeut of arts nodig zijn, kan deze op korte termijn gepland worden.

Gratis advies

Het inloopspreekuur is geheel gratis voor alle clubleden.

Wanneer ? Elke laatste woensdag van de maand:

0412-636234 – www.medifitoss.nl