Beste Breakpointers,

Hierbij nodigt het bestuur van T.V. Breakpoint’83 u uit voor een Bijzondere Algemene
Ledenvergadering (BALV) op dinsdag 10 september 2024 om 20.00 uur in ons clubhuis Baan 7.

Op de agenda voor deze BALV staat:

Het actieplan voor het aftreden van het bestuur.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur