Laden Evenementen

Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Datum: 1 april 2022
Aanvang: 20.00 uur.
Plaats: Clubhuis Rosa Parksweg 2.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken.
3. Vaststellen notulen ALV 28 augustus 2020 en notulen ALV 16 juli 2021.
4. Jaarverslagen diverse commissies.
5. Financieel overzicht 2021 en begroting 2022.
6. Verslag en verkiezing kascommissie.
De kascommissie bestaat uit Koen van Ettinger en Martien van Rossum.
7. Bestuurszaken.
8. Huldiging jubilarissen.
9. Vacatures vrijwilligers.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
De stukken voor de ALV zijn te vinden op de website achter ‘Mijn account’.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Titel

Ga naar de bovenkant