Allerlei informatie:

Jaarplanner 2020
Informatieboekje 2020

Recht van opstal (augustus 2019)
Statuten (februari 2016)
Aandachtspunten in en rond het clubhuis (mei 2020)
Informatie voor nieuwe leden (mei 2019)
Contributie 2020 (aug 2020)
Huishoudelijk Reglement (februari 2017)
Privacy verklaring
Bestuursreglement “Alcohol in het clubhuis” (januari 2016)
Wedstrijdschema 2019-2020 RegTUit 55+ (oktober 2019)

Onweer op de (tennis)baan (sep 2020)

Bij T.V. Breakpoint’83 gelden een aantal regels waar de leden zich aan moeten houden. Deze regels zijn opgenomen in een aantal reglementen. Hieronder ziet u de actuele versies van alle voorschriften.

Baanreglement (okt 2020)
Clubhuisreglement (juli 2020)
Introductiereglement (mei 2019)
Wedstrijd-reglement
Kunstgrasbanen in de winter (okt. 2019)
Instructie afhangbord KNLTB (apr. 2019)
Instructie baanverlichting (apr. 2019)