Baancommissie

Theo Stehouwer
Theo StehouwerVoorzitter Baancommissie

De baancommissie is alle weken van het jaar in ploegen actief om banen en materieel in goede staat te houden. We kunnen dit doen omdat veel leden hier trouw hun medewerking aan verlenen. Op ons park gaan we er van uit dat de gebruikers er zelf voor zorgen eventueel vuil in de daarvoor geplaatste afvalbakken te deponeren. Mede hierdoor blijft ons park netjes en schoon.

Leden van de commissie zijn:

Theo Stehouwer, Hans Gruntjes, Wil Arts, Jan Boon, Jan Boots, Sjaak Bressers, Jan van Dijk, Lucas Ellen, Frans van der Helm, Piet Jordens, Herman Wielinga, Wouter van Deursen, Henk van Loon, Ad van der Meijden, Hans van der Steen, Arnold Toebast, Paul Vinkenvleugel, Martien van Rossum.

Als er leden zijn die het werk van de baancommissie willen ondersteunen, dan kan men zich aanmelden via baancommissie@breakpoint83.nl

Theo Stehouwer
Theo StehouwerVoorzitter baancommissie

De baancommissie is alle weken van het jaar in ploegen actief om banen en materieel in goede staat te houden. We kunnen dit doen omdat veel leden hier trouw hun medewerking aan verlenen. Op ons park gaan we er van uit dat de gebruikers er zelf voor zorgen eventueel vuil in de daarvoor geplaatste afvalbakken te deponeren. Mede hierdoor blijft ons park netjes en schoon.

Leden van de commissie zijn:

Theo Stehouwer, Hans Gruntjes, Wil Arts, Jan Boon, Jan Boots, Sjaak Bressers, Jan van Dijk, Lucas Ellen, Frans van der Helm, Piet Jordens, Herman Wielinga, Wouter van Deursen, Henk van Loon, Ad van der Meijden, Hans van der Steen, Arnold Toebast, Paul Vinkenvleugel, Martien van Rossum.

Als er leden zijn die het werk van de baancommissie willen ondersteunen, dan kan men zich aanmelden via baancommissie@breakpoint83.nl

Informatie tbv baanverzorging

Jaarverslag BC 2021  (jan 2022)
Overleg BC nr. 31  (aug 2021)
Overleg BC nr. 30  (feb 2020)
Dienstrooster BC  (nov 2020 – 11 juli 2021)  v.2
Jaaroverzicht BC 2020  (in foto’s)
Jaarverslag BC 2020
Taakomschrijving BC  (mei 2021)

Baanreglementen

Baanreglement   (jan 2021)
Introductiereglement   (jan 2021)
Kunstgrasbanen in de winter   (mei 2021)
Instructie afhangbord KNLTB   (apr 2019)
Instructie baanverlichting   (apr  2019)
Criteria afkeuren bij vorst   (mei 2021)
Onweer op de baan    (op  http://www.julesgoossens.nl)

Ook lid worden

van de gezelligste Tennis-& Padelvereniging van Oss ?