Onze vereniging is nog steeds groeiende en daar zijn we natuurlijk heel blij mee en het is ook een feit dat al onze leden het prettig vinden dat vrijwel alles in de vereniging goed is geregeld. Dat geldt o.a. voor: het clubhuis, de bardiensten, goede tennis- en padelbanen, een goede administratie, coördinatie van toernooien en zo kunnen we nog veel meer activiteiten benoemen. Het moet gezegd, heel veel leden doen heel erg hun best om deze activiteiten in te vullen. Maar toch zijn en blijven er vacatures in te vullen. Op dit moment zijn er voor de volgende activiteiten vrijwilligers nodig:

  • Jeugdcommissie: wil je met jeugd aan de slag gaan, dan zijn er bij onze vereniging voldoende mogelijkheden.
  • Leden voor de WTC: vind je het leuk om af en toe een toernooi te organiseren dan liggen daar voldoende uitdagingen.
  • Leden voor sponsorcommissie: het is nog steeds mogelijk om onze sponsor activiteiten uit te breiden. Heb je daar ideeën voor laat het dan weten.
  • Leden barcommissie: een op zich heel leuke taak om binnen de huidige commissie de leden in te delen voor de baractiviteiten. Binnenkort wordt een nieuwe methode actief, dus een mooi moment om te starten!!
  • Ledenadministratie: een uiteraard belangrijke taak binnen onze club, waarbij het op zich goed geregeld moet zijn om nieuwe leden in te schrijven. De huidige administrateur wil je er alles over vetellen.

Als bestuur hopen we natuurlijk dat na het lezen van deze oproep veel reacties zullen volgen. Er zijn altijd meerdere mensen in zo’n commissie, dus je staat er nooit alleen voor!! Wil je in het algemeen informatie of aanmelden voor een commissie dan kan dat door een kort mailtje te sturen aan secretaresse@breakpoint83.nl en die zal er voor zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt.