COMPETITIEREGELS BREAKPOINT’83

De wedstrijdleiding is in handen van de wedstrijd- en toernooicommissie (WTC).

Inschrijving bij toernooien

Inschrijven voor de competities wordt steeds bekend gemaakt via BPN(-nieuwsflits). De inschrijving gaat via Internet (toernooiplanner), zodat iedereen duidelijk zijn/haar restricties kan opgeven. Wel dient u zich er van bewust te zijn dat ook na de eerste planning nog wijzigingen kunnen voordoen. Uw restricties blijven van kracht. Deelnemers dienen in betreffend speeljaar minimaal de leeftijd van 16 jaar te bereiken.  Beide deelnemers dienen zich op te geven via toernooi.nl. Inschrijven kan maximaal in één categorie. Elke deelnemer dient zelf in te schrijven.

Planning van wedstrijden

Wedstrijden worden gepland door de WTC. Indien noodzakelijk kan hier in onderling overleg en bij hoge uitzondering van afgeweken worden. Plaatsing en wedstrijdverloop wordt bepaald op basis van de deelname aan een toernooi. De indeling wordt bepaald op basis van de meest gunstige omstandigheden voor ieder deelnemend lid.  Alle omstandigheden voorbehouden.

 • Bij onvoldoende deelname kan de WTC onderdelen laten vervallen of samenvoegen.
 • Bij wijzigingen in de planning van wedstrijden, dient de WTC altijd ingelicht te worden.
 • Indien wedstrijden niet gepland kunnen worden i.v.m. de opgegeven verhinderingen dienen de spelers de planning van deze wedstrijd onderling te regelen, waarna bij overeenstemming de WTC ingelicht dient te worden.
 • Deelname aan een competitie verplicht de deelnemers tot het beschikbaar zijn tijdens de ¼- finales, ½-finales en de finales.
 • De ¼-finales worden vastgesteld door de WTC. In overleg met de ¼-finalisten kan om dringende redenen hiervan worden afgeweken.
 • De ½-finales worden vastgesteld door de WTC. Slechts vanwege beroepsredenen kan hiervan worden afgeweken.
 • De finales worden vastgesteld door de WTC. Hiervan wordt niet afgeweken.
 • De finale met de hoogste speelsterkte wordt pas gespeeld als alle andere wedstrijden afgelopen zijn.
 • Alleen in dringende gevallen is uitstel van wedstrijden toegestaan. Indien U hiertoe, ondanks de opgave van restricties, toch genoodzaakt bent, is het inhaalreglement van toepassing.
 • De prijsuitreiking is zo snel mogelijk na de laatst gespeelde wedstrijd in het finale weekend.
 • Alle finalisten worden verwacht aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. Indien niet aanwezig, kan door de WTC besloten worden de betreffende prijzen niet uit te reiken.

Aanvang van de wedstrijd

 • De spelers dienen 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en zich te melden bij de WTC.
 • Het eerste team dat compleet is, krijgt als eerste een baan toegewezen.
 • Bij niet of te laat (15 minuten na aanvang wedstrijd) opkomen van de tegenstander geldt die partij als verloren voor de tegenstander.
 • Bij regen dienen spelers toch aanwezig te zijn op de afgesproken tijd. Indien niet aanwezig, wordt de wedstrijd als opgegeven beschouwd.
 • Doorgang van de wedstrijden in verband met weersomstandigheden wordt in overleg met de WTC bepaald. Deelnemers worden verzocht in passende tenniskleding te spelen.

Wedstrijdverloop

 • Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets.
 • De tiebreak wordt toegepast bij de stand 6 – 6.
 • Een umpire is toegestaan tijdens de wedstrijden, maar wordt door de WTC niet toegewezen.
 • Spelers dienen het wel eens te zijn over de gekozen persoon, die als zodanig fungeert.
 • Coaching in welke vorm dan ook tijdens de wedstrijd is NIET toegestaan.
 • Er wordt niet gewisseld van baan tijdens een wedstrijd, tenzij alle partijen hiermee instemmen.

Uitslagen

Na afloop van de wedstrijden wordt de uitslag doorgegeven aan de WTC. Indien de WTC niet aanwezig is, dient de uitslag op een hiervoor bestemd formulier op het informatiebord ingevuld te worden en/of in overleg met de WTC op een andere wijze kenbaar gemaakt. De uitslagen worden gepubliceerd op toernooi.nl.

Bepaling eindstand poulewedstrijden
Via de officiële telling van de KNLTB wordt de plaatsing voor de volgende ronde via toernooi.nl bepaald en berekend.

 • Poulewinnaar is degene die de meeste wedstrijdpunten heeft gehaald.
 • Als twee deelnemers tegelijk eindigen (evenveel punten), geldt het setsaldo (eindresultaat is gewonnen sets minus verloren sets).
 • Als deze deelnemers een gelijk setsaldo hebben, wordt gekeken naar het onderlinge resultaat.

Bovenstaande levert in principe altijd een winnaar op, echter mocht dit niet het geval zijn, dan neemt de WTC een beslissing door LOTING. Tegen de uitslag kan niet in beroep worden gegaan. We spelen op de finaledag om de plaatsen 1 en 2, maar ook om de plaatsen 3 en 4.

Opgave en blessures

Bij opgave (blessure of terugtrekking) komen alle gespeelde wedstrijden van degene die heeft opgegeven, te vervallen. Deze wedstrijden kunnen dus niet worden overgespeeld of op een later tijdstip worden afgemaakt/ingehaald.

Uitzondering: Betreft het de laatste wedstrijd van degene die opgeeft, dan heeft de tegenstander de wedstrijd met 6-0 en 6-0 gewonnen. De uitslagen van de eerder gespeelde wedstrijden blijven gehandhaafd.

Indien het een opgave is van een wedstrijd na de poulewedstrijden, dan gaat de tegenstander naar de volgende ronde.

Uitsluiting van toernooien

Uitsluiting van deelname aan toernooien kan door de WTC voor een jaar worden toegewezen indien deelnemers zonder geldige reden in het finale weekend de geplande wedstrijden niet spelen.

Overige

Elke deelnemer neemt kennis van wijzigingen op toernooi.nl. Aanwijzingen van leden van de baancommissie dienen strikt te worden opgevolgd. Handelen in strijd met het verenigingsbelang door niet nakomen van het verwachte sportieve gedrag kan leiden tot sanctionering.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de WTC.

PROMOTIE- DEGRADATIE REGELING

Promotie en degradatie gebeurd op basis van deelname aan wedstrijden en door beoordeling van de wedstrijd- en toernooicommissie (WTC) één maal per jaar. Tegen de speelsterkte toewijzing van de WTC kan schriftelijk bezwaar worden aangetekend. Dit bezwaar zal na beoordeling in een WTC-vergadering, door de WTC worden gehonoreerd of afgewezen. Voorzitter WTC deelt betreffend(e) lid(leden) de uiteindelijke beslissing mede. In alle gevallen is de WTC gerechtigd af te wijken van deze regeling. Tijdens toernooien van tennisvereniging Breakpoint’83 mag altijd in een hogere speelsterkte worden ingeschreven. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de WTC.

Ook lid worden

van de gezelligste Tennis-& Padelvereniging van Oss ?

Meld u zich hier aan