De historie van Tennisvereniging Breakpoint’83

Tennisvereniging Breakpoint’83, een gezellige tennisvereniging in Oss, heeft reeds een interessante historie. Op de tijdlijn hieronder staan de meest markante momenten vermeld.
Inmiddels is T.V. Breakpoint’83 een tennis- & padelvereniging. De eerste Osse vereniging die padelplannen had en nu twee padelbanen heeft.

1978
1983
4 juni 1988
1994
1997 – 1999
2003
2013
16 januari 2016
05 juli 2018
21 juli 2018
18 mei 2019

1978

Ontstaan van Tennisclub Keep Fit

Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 juni 1977 heeft het bestuur van hockeyclub KEEP FIT haar leden een plan voorgelegd om te komen tot oprichting van een zelfstandig optredende tennisafdeling.
De reden tot dit besluit was de verwachting dat er op het sportcomplex Beethovengaarde een aantal tennisbanen
vrij zouden komen wegens het vertrek van tennisvereniging Helios naar de Rusheuvel. Belangstellenden voor de nieuwe tennisclub konden zich opgeven bij de vicevoorzitter van de hockeyclub.
De oprichtingsvergadering van de nieuwe tennisclub vond plaats in januari 1978. Het belangrijkste doel van deze  vergadering was om te komen tot een bestuur voor de tennisclub. Uiteindelijk waren tien personen bereid om als bestuurslid op te treden. Overigens was niemand van deze tien leden lid van de hockeyclub. Verder is opmerkelijk dat slechts 3 van deze tien ooit getennist hadden.
Daarop vond op 1 februari 1978 de eerste algemene bestuursvergadering plaats, waarin verschillende bestuursfuncties in onderling overleg ingevuld werden.
De vicevoorzitter van hockeyclub KEEP FIT, die hier namens deze club ook aanwezig was, wilde zelf geen bestuursfunctie bekleden, maar wel als adviseur gedurende de eerste vergaderingen aanwezig zijn.
Hieruit blijkt al dat, hoewel de naam van de tennisclub KEEP FIT luidde, zij in feite helemaal los van de hockeyclub stond. Vijf jaar later werd dit ook voor de buitenwereld duidelijk door de naamsverandering.

1983

Tennisvereniging Keep Fit wordt Tennisvereniging Breakpoint’83

De naam Breakpoint’83 was de winnende inzending na een oproep in mei om een naam te bedenken.

4 juni 1988

10-jarig jubileum

Een ludieke autotocht en een feestavond met muziek van “The Constellations”.

1994

De eerste kunstgrastennisbanen

In 1994 zijn de eerste kunstgrastennisbanen aangelegd en in gebruik genomen.

1997 – 1999

Start plannen maken en realiseren van renovatie en verbouwing “Baan 7”

2003

25-jarig jubileum van onze tennisvereniging

1 februari: jubileumreceptie
24 en 25 mei: jubileumtoernooi
24 mei: barbecue
6 september: familiefeestdag

2013

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

16 januari 2016

T.V. Breakpoint’83 wil 40-jarig jubileum op nieuw complex op Talentencampus vieren

Tennisvereniging Breakpoint’83 staat voor een verhuizing naar de Talentencampus. De tennisclub heeft zijn blik vol gericht op de toekomst en het nieuwe complex.

Het jaartal in de naam van T.V.Breakpoint’83 klopt niet helemaal. De tennisclub heeft al meer jaren op de teller. “De vereniging is ontstaan in 1978”, vertelt Hans Gruntjes, 28 jaar lid van de club en voorzitter van de baancommissie. “T.V.Breakpoint’83 is voortgekomen uit voormalige hockeyvereniging Keep Fit en is een tijdje als Keep Fit door het leven gegaan tot het tot een breuk kwam door verschillende interesses en in ’83 verder ging als het huidige T.V.Breakpoint’83.” Sinds het ontstaan vertoeft de club in het Sibeliuspark, maar daar komt verandering in. Het tennispark gaat verhuizen. De vraag is alleen wanneer. “We zijn al tien jaar bezig met de verhuizing”, verzucht Gruntjes. “In 2005 zijn we al door de gemeente benaderd om te praten over herinrichting van het Sibeliuspark. Er was toen sprake dat we dichter bij het ROC zouden komen.” De beoogde plek waar de club nu naar verkast ligt elders, aan de Joannes Zwijsenlaan achter de Talentencampus. Reden voor de verplaatsing zijn de plannen voor de Talentencampus en Sibeliuspark. T.V.Breakpoint’83 schept daarmee ruimte voor nieuwbouwwoningen. “Hiervoor hebben we in 2013 een overeenkomst getekend. Sindsdien is het stil en horen we niets tot weinig over de verhuizing.”

05 juli 2018

Bouw tennispaviljoen T.V. Breakpoint’83 schiet al lekker op

Het nieuwe paviljoen van de Tennisvereniging Breakpoint’83 begint vorm te krijgen. Het dak zit er  al op, muren worden gemetseld.

21 juli 2018

Tennisvereniging Breakpoint’83 staat eindelijk op matchpoint voor nieuwbouw

Er komt na tien jaar eindelijk beweging in de verhuisplannen van de Osse tennisvereniging Breakpoint’83. De vergunningaanvraag voor nieuwbouw op de Talentencampus is de deur uit. “Als we de wind mee hebben, vieren we in maart de opening van ons nieuwe onderkomen”, zegt voorzitter Koen van Ettinger.

18 mei 2019

Officiële opening nieuwe locatie T.V. Breakpoint’83

Het nieuwe park werd 18 mei 2019 officieel geopend door de wethouder en onze ereleden. Iedereen bedankt voor de mooie dag!