DOWNLOAD
NU
GRATIS DE
KNLTB
CLUBAPP

Aanmeldformulier
nieuw lid.

  Geslacht:
  Voorletters:
  Voornaam:
  Achternaam:
  Geboortedatum: 1995-01-08

  Upload hier een duidelijke foto voor je KNLTB-Pasje.

  Adresgegevens:
  Adres:
  Postcode:
  Woonplaats:

  Contactgegevens:
  Telefoon:
  Emailadres:

  ____________________________________________________________________________________

  Voorwaarden en Huishoudelijke regelementen
  Ik ga akkoord met de voorwaarden en het huishoudelijk reglement van Tennisvereniging Breakpoint'83. Wenst lid te worden van Tennisvereniging Breakpoint '83 en verklaart
  akkoord te gaan met de daaraan verbonden voorwaarden beschreven in onze statuten en huishoudelijk regelement

  ____________________________________________________________________________________

  Lidmaatschapsvorm Senior (Spelend) lid
  Gaat jouw voorkeur uit naar een KNLTB padel- of tennis lidmaatschap?

  KNLTB Verleden
  Ben je in de afgelopen 2 jaar lid geweest van de KNLTB ?

  Indien historie:
  KNLTB-nummer (Indien bekend):
  Speelsterkte tennis enkel:
  Speelsterkte tennis dubbel:

  Speelsterkte Padel:

  ____________________________________________________________________________________

  Ondergetekende machtigt Tennisvereniging Breakpoint'83 deze persoonsgegevens te gebruiken t.b.v. haar administratieve doeleinden en deze te delen met de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) met inachtneming van de hiertoe geldende wet- en regelgeving. Zie ook de Breakpoint'83 privacyverklaring.: Ondergetekende machtigt Tennisvereniging Breakpoint '83 deze persoonsgegevens te gebruiken
  t.b.v. haar administratieve doeleinden en deze te delen met de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) met inachtneming van de hiertoe geldende wet- en regelgeving. Zie ook de Breakpoint'83 privacy verklaring.

  ____________________________________________________________________________________

  Ondergetekende machtigt Tennisvereniging Breakpoint ’83 te Oss ( incassant ID “NL05ZZZ402171070000”), om van haar/zijn rekening het bedrag voor contributie en eventuele kosten (t.g.v. lessen) af te schrijven.

  Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft je toestemming aan Tennisvereniging Breakpoint ’83 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven en aan je bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Tennisvereniging Breakpoint ’83. Het betreft hier dus een doorlopende SEPA machtiging. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kunt je deze laten terugboeken.

  Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

  IBANummer:
  Ten name van*:
  Datum van vandaag:

  Handtekening:

  Hierbij geef ik toestemming aan Tennisvereniging Breakpoint’83 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven. of zie bijgevoegd. Hierbij geef ik toestemming aan Tennisvereniging Breakpoint’83 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven.

  ____________________________________________________________________________________

  Eventuele vragen en/of opmerkingen: