DOWNLOAD
NU
GRATIS DE
KNLTB
CLUBAPP

Aanmeldformulier nieuw lid.

  Persoonsgegevens

  Adresgegevens

  Contactgegevens  __________________________________________________________________________

  Voorwaarden en Huishoudelijke reglement

  Wenst lid te worden van Tennisvereniging Breakpoint'83 en verklaart akkoord te gaan met de daaraan verbonden voorwaarden beschreven in onze statuten en huishoudelijk reglement  __________________________________________________________________________

  Lidmaatschapsvorm


  Gaat uw voorkeur uit naar een KNLTB padel- of tennislidmaatschap?"
  TennisPadel

  KNLTB Verleden

  Bent u in de afgelopen 2 jaar lid geweest van de KNLTB ?
  janee

  KNLTB-nummer (Indien bekend)

  GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS:  __________________________________________________________________________

  MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO

  Ondergetekende machtigt Tennisvereniging Breakpoint’83 te Oss (incassant ID “NL05ZZZ402171070000”), om van haar/zijn rekening het bedrag voor contributie en eventuele kosten (t.g.v. lessen) af te schrijven.

  Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft u toestemming aan Tennisvereniging Breakpoint’83 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Tennisvereniging Breakpoint’83. Het betreft hier dus een doorlopende SEPA machtiging.
  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  __________________________________________________________________________

  * Verplicht invullen