Informatie en formulieren

Inschrijfformulier
Info nieuwe leden   (jan 2021)
NIEUW!    Informatieboekje 2021  (febr 2021)
Jaarplanner 2021  (febr 2021)
Statuten  (2016)
Huishoudelijk reglement  (2017)
Contributie (2021)

Documenten baancommissie

Baanreglement   (jan 2021)
Introductiereglement   (jan 2021)
Kunstgrasbanen in de winter
Instructie afhangbord KNLTB
Instructie baanverlichting
Criteria afkeuren bij vorst   (jan 2021)
Onweer op de baan    (op http://www.julesgoossens.nl)