Leden info

Op deze ledenpagina vindt u allerlei informatie 
  -   Overzicht bestuur, commissies en coördinatoren
  -   Inschrijven (nieuwe leden)
  -   Allerlei informatie
  -   KNLTB
  -   Tennislessen
  -   Reanimatie cursus AED
  -   Nieuwsbrieven (BPN)  (link naar Commissies/Redactie)BESTUUR en COMMISSIES  (en Breakpoint'83  e-mailadressen)

Bestuur
 e-mail  contact  met
  e-mail
Voorzitter
voorzitter@breakpoint83.nl
 (sponsorcommissie)
Vice-voorzitter ..?

 website  webmaster@breakpoint83.nl
Secretaris
secretaris@breakpoint83.nl
 redactie  bpn@breakpoint83.nl
Penningmeester
penningmeester@breakpoint83.nl
 ledenadministratie  ledenadministratie@breakpoint83.nl
Baancommissie baancommissie@breakpoint83.nl  reanimatie-AED  reanimatie@breakpoint83.nl
Clubhuis
clubhuiscommissie@breakpoint83.nl
 bardienst  bardienst@breakpoint83.nl
WTC * wtc@breakpoint83.nl    wedstrijdleiding@breakpoint83.nl

 
 KNLTB-competitie  competitieleider@breakpoint83.nl

 
 tennisles  tennisles@breakpoint83.nl

     padel@breakpoint83.nl
       

 
  Breakpoint Open breakpointopen@breakpoint83.nl

* WTC = wedstrijd- en toernooicommissie
Achter de groene teksten zit een link naar de betreffende internetpagina.


Contactpersonen Padelcommissie:


    Amber Minderman  organisatie 
    Marius van Mierlo  ondersteuning 
    Frank van Zadelhof  ondersteuning 
    Frans van der Helm  ondersteuning 
    Anita Minderman  organisatie 
    Piet Jordens  reclame

    padel@breakpoint83.nl


INSCHRIJFFORMULIER
   (nieuwe leden) 

Hier te downloaden: INSCHRIJFFORMULIER  (augustus 2019)

Het formulier zenden naar:
T.V. Breakpoint ‘83
t.a.v. de ledenadministratie
Kraaienest 20
5345 DS Oss

Als u lid wilt worden van onze tennisvereniging, vragen wij u het inschrijfformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar de ledenadministratie. Daarna zal de ledenadministratie contact met u opnemen.

De ledenadministratie wordt bijgehouden door Colette en Maarten van den Broek  ledenadministratie@breakpoint83.nl
Hier kunt u ook terecht voor het doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens, uw parkkaart afhalen, e.d.

De bardienstindeling
Bij het lidmaatschap van T.V.Breakpoint'83 hoort dat u bardienst verricht, maximaal 2 maal per jaar. De organisatie van de bardienst is in handen van Ria Gruntjes en Arie Langerak. Ze zijn bereikbaar op het volgende e-mailadres:
bardienst@breakpoint83.nl 
U kunt uw voorkeuren aangeven bij hen.
De lopende en komende bardienstdindeling is "achter het slotje"  (op de Home-page onderaan) te bekijken.Allerlei informatie:

Informatie voor nieuwe leden  (mei 2019)
Contributie 2019
Statuten
Huishoudelijk Reglement   (feb. 2017) 
Privacy verklaring
Jaarplanner 2019  
Informatieboekje 2018   
Bestuursreglement "Alcohol in het clubhuis"  (januari 2016)Bij T.V. Breakpoint'83 gelden een aantal regels waar de leden zich aan moeten houden. Deze regels zijn opgenomen in een aantal reglementen. Hieronder ziet u de actuele versies van alle voorschriften.
 
Baanreglement  (okt '16)   
Clubhuis-reglement  (mrt'17)
Baanreserverings-instructie  (okt'16) 
Introductie-reglement  (mei 2019)
Wedstrijd-reglement  
Kunststofbanen in de winter   (okt'16)    


KNLTB

Wil je compeitie spelen tegen andere verenigingen binnen de KNLTB, hou dan informatie van onze competitieleider via BPN en/of Nieuwsflitsen in de gaten of informeer per mail:  competitieleider@breakpoint83.nl.
Link naar

Als lid van de KNLTB is het mogelijk mee te doen aan (open) toernooien van andere verenigingen. Tennistoernooien zijn te vinden via
Tennislessen


Tennislessen worden georganiseerd in de zomer- en in de winterperiode. Er zijn jaarlijks drie cycli: van januari tot en met maart, van april tot en met september en van oktober tot en met december. De tennislessen worden voornamelijk op vrijdagen en zaterdagochtenden gegeven. Kosten voor de lessen zijn voor volwassenen 8 euro per les en voor de jeugd 7 euro per les.

Tussentijds instromen kan alleen op basis van beschikbaarheid!
Wilt u meer informatie, mail naar Francisca van Kessel,  tennisles@breakpoint83.nlReanimatie cursus AED


Bent u geïnteresseerd in een cursus reanimatie AED stuur dan een mail naar   reanimatie@breakpoint83.nl