Nieuws

Senioren competitie Regtuit 2020-2021 AFGELAST
 

Afgelopen maandag (28 september) heeft de regering nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd om het opvlammende coronavirus te bestrijden.

Voor de wedstijdcommissie is dit aanleiding geweest zich opnieuw te beraden over het doorgaan van de regtuitcompetitie 2020-2021. De commissie is helaas tot het besluit moeten komen om de regtuitcompetitie 2020-2021 af te gelasten.

De argumenten om de regtuitcompetitie af te lasten zijn:

    Het aantal besmettingen neemt snel toe en voor de komende weken houdt de toename niet op, verwacht de overheid. Om deze reden roept de overheid op om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Over 3 weken zal deze oproep niet anders zijn, zelfs als de maatregelen dan geheel of gedeeltelijk teruggedraaid worden.

    De deelnemers van de competitie behoren tot de groep personen met het hoogste gezondheidsrisico.

    Een tenniscompetitie is alleen mogelijk als er een paviljoen open is. Een verwarmde en droge rustplaats tussen de wedstrijden en een sanitaire voorziening zijn minimale voorzieningen. De kans is aanzienlijk, dat bij aanvang van de regtuitcompetitie de paviljoens nog gesloten moeten blijven.

    Uit binnenkomende mailtjes blijken bij de deelnemers grote aarzelingen over de doorgang te ontstaan. Inmiddels hebben opnieuw een zevental teams zich teruggetrokken.

De commissie stond voor de keus om een besluit over de tweede helft van de competitie nog uit te stellen. Wij menen het besluit ook te moeten laten gelden voor het tweede deel van de competitie.

De argumenten hiervoor zijn:

    Een uitgesteld besluit dient dan eind november te vallen en de verwachting is, dat de situatie rond het coronavirus de komende 2 maanden niet wezenlijk verandert.

    De kans op griep en verkoudheden zijn in de herfst en winterperiode het grootst. Dit in combinatie met de huidige risico’s op corona en de nadrukkelijke adviezen rond corona leidt naar aller waarschijnlijkheid ook in de wintermaanden tot veel uitstel/afgelasting van wedstrijden.

     De kans, dat deelnemers het komend halfjaar tegen corona gevaccineerd worden is nihil.

Dit alles heeft tot het besluit van volledige afgelasting geleid.

Reeds betaalde inschrijfgelden zullen op korte termijn teruggestort worden.

De commissie hoopt van ganser harte dat het besluit eenmalig is en dat we in het najaar van 2021 weer een gezellige en gezonde competitie met zoveel mogelijk teams kunnen organiseren.Link naar verdere gegevens (op website van Tennisvereniging Rosmalen)