Nieuws

BOUWVAKTOERNOOI UITGESTELD naar 2 augustus 2019
 
Dit bouwvaktoernooi wordt een leuke en ontspannende dag met veel gezelligheid in ons nieuwe paviljoen.
Welkom om 09.30 uur met koffie/thee en natuurlijk wordt iets lekkers erbij niet vergeten.
Voor een heerlijke lunch en ontspanning wordt gezorgd.
Einde dag rond 19.00 uur.
Schrijf je in voor deze gezellige dag (nog een paar dagen) via e-mailadres hermanlange@home.nl en vermeld je naam bij aanmelding.
Lukt dit niet per mail, dan kan dit ook op de deelnemerslijst die in de hal op het prikbord bij T.V. Breakpoint’83 komt te hangen.
De eigen bijdrage voor deze dag is € 8,- p.p.  Dit bedrag moet wel gelijktijdig met de aanmelding
worden overgemaakt op rekeningnummer: NL23RABO0140415483 t.n.v. H. Lange, onder vermelding
van Bouwvaktoernooi 2019 en je naam.
Vergeet niet na aanmelding op deelnemerslijst dit bedrag ook over te maken!
Wij hopen jullie met velen te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
De organisatie:
Hanneke de Haan & Piet Jordens

OMDAT  HET  BOUWVAKTOERNOOI EEN WEEK WORDT UITGESTELD KUN JE JE NOG EEN PAAR DAGEN OPGEVEN.
WIE ZICH HAD OPGEGEVEN MAAR OP DE NIEUWE DATUM (2 AUGUSTUS) NIET KAN, GRAAG EVEN AFMELDEN!

bij:
hermanlange@home.nl