Vanaf begin 2021 staat er een container in de hal om versleten tennisballen in te verzamelen. Deze container wordt één keer per half jaar geleegd door de firma Renewaball. Lever jij ook je oude tennisballen, zodat ze hergebruikt kunnen worden? Onze vereniging doet mee aan de landelijke actie van Renewaball, waarbij Nederlandse tennisverenigingen gebruikte ballen inzamelen. Van die ballen worden nieuwe tennisballen gemaakt.

Die ballen heten Renewaball®. Het is een circulaire bal. Hij is gemaakt van oude ballen maar ook geschikt om te recyclen tot nieuwe tennisballen.

Dat was nog nooit eerder gedaan. Het is een wereldprimeur, een innovatie van Nederlandse bodem. En Renewaball heeft een biologisch vilt (wol, katoen) waar dus geen polyester of nylon inzit. Je slaat er dus geen microplastics mee het milieu in. Renewaball maakt van die ingezamelde ballen ook sportvloeren. De container en het ophalen van de oude ballen kost ons als vereniging niets. De kosten van de container en de lediging ervan worden de komende jaren gedragen door ABN AMRO. Omdat ABN AMRO circulariteit maar ook duurzaamheid in de tennissport belangrijk vindt en dat graag ondersteunt.