Laden Evenementen

Jaarlijks wordt in het eesrte kwartaal van het kalenderjaar de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Het bestuur legt dan onder meer verantwoording af over het gevoerde beleid in het voorbije jaar. Ook worden er op de ALV besluiten genomen over belangrijke zaken voor het nieuwe jaar, zoals de hoogte van de contributie.

Vrijdag 31 maart a.s.
Start om 19.30u
Adres: Rosa Parksweg 2, de avond is in ons clubhuis ‘Baan 7’ 

De uitnodiging, de agenda en alle vergaderstukken worden tijdig naar alle leden verstuurd via e-mail.

Mochten er vragen/opmerkingen zijn met betrekking tot de ALV, neem dan contact op met het bestuur via secretaris@breakpoint83.nl

Tot dan
Het bestuur

Ga naar de bovenkant