Laden Evenementen
Vrijdag 31 maart a.s.
Start om 19.30u
Adres: Rosa Parksweg 2, de avond is in ons clubhuis ‘Baan 7’ 

Hierbij nodigt het bestuur van T.V. Breakpoint’83 u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 31 maart 2023 om 20.00 uur in ons clubhuis Baan 7. Tijdens de ALV bespreken we de volgende punten op de agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 1 april 2022 en notulen BALV 17 oktober 2022
 4. Jaarverslagen diverse commissies
 5. Financieel overzicht 2022 en begroting 2023
 6. Verslag en verkiezing kascommissie
  1. De kascommissie bestaat uit Martien van Rossum (aftredend) en Cees van Vliet
 7. Bestuurszaken
 8. Huldiging jubilarissen
 9. Vacatures vrijwilligers
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De stukken voor de ALV zijn te vinden op de website bij ‘Ledeninformatie’.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Ga naar de bovenkant