De Commissies

Marco Hooftman
Marco Hooftmanvoorzitter WTC

E: wtc@breakpoint83.nl

Theo Stehouwer
Theo Stehouwervoorzitter baancommissie

E: baancommissie@breakpoint83.nl

Peter van Zuylen
Peter van Zuylenvoorzitter clubhuis

E: clubhuiscommissie@breakpoint83.nl

Frank van Zadelhoff
Frank van ZadelhoffBreakPoint Open

E: breakpointopen@breakpoint83.nl

Lonneke de Wit
Lonneke de Witledenadministratie

E: ledenadministratie@breakpoint83.nl

Vacature
Vacaturejeugdcommissie

T: